konferencja-imagination-day-sar

Jan Piotrowski

Pełnomocnik prezydenta m. st. Warszawy ds. Wisły, koordynator kampanii Dzielnica Wisła

Od początku pracy w samorządzie związany i zaangażowany w kwestię warszawskiego odcinka Wisły. Najpierw jako inspektor, a następnie specjalista do spraw komunikacji społecznej. W ramach zadań realizowanych pierwotnie w Biurze Marketingu m.st. Warszawy od 2015 roku zaangażowany we współtworzenie, koordynację i opiekę nad kampanią edukacyjną Dzielnica Wisła, projekt Warszawski Plażowy oraz wydarzenia plenerowe tj. Święto Wisły, Otwarcie sezonu, wiślane projekty w ramach budżetu obywatelskiego, tematyczne wystawy plenerowe i wydarzenia kulturalne na wodzie i ladzie. Od 2020 roku w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Wisły. Do priorytetowych wyzwań codziennej pracy należy współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego, mieszańcami i przedsiębiorcami. Oprócz bieżących obowiązków związanych z planowaniem i koordynowaniem promocji i animacji oraz działań edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Wisły w Warszawie wspiera zadania inwestycyjne w ramach przebudowy otoczenia Portu Czerniakowskiego i Żerańskiego, angażuje się w rozwój stołecznej żeglugi pasażerskiej oraz tworzenie i modernizację przestrzeni i warunków do działań w ramach aktywności kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych nad Wisłą w Warszawie. Z wykształcenia socjolog kultury zainteresowany zjawiskami społecznymi o charakterze miastotwórczym, sposobami wspierania aktywizacji przestrzennej i metodami pozaekonomicznej witalizacji. W powierzonych zadaniach zawodowych najbardziej docenia ich interdyscyplinarność.
Powrót do listy prelegentów

Bądź z nami w kontakcie

Dziękujemy za wypełnienie formularza!
Coś poszło nie tak, spróbuj wypełnić formularz raz jeszcze!
imagination-day-mapka

Organizator

imagination-day-sar-logo
imagination-day-sar-logo-2
Project and implementation
imagination-day-trakido-logo