Przejdź do agendy >
1.

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom merytoryczny ID6?

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

2.

Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacyjny ID6?

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

3.

Jak ocenia Pan/Pani poszczególne seminaria?

SONIA SZÓSTAK & BRICE PORTOLANO & ARNAUD MONTAGARD Disconnect

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

CLAUDIA HELMING The human hand: perfectly designed to create

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

MARIA SCILEPPI Bald spots, data art and wonderful weirdos

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

ALEX LEWIS The science behind the magic

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

VERONICA BEACH Fear

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

KING ADZ Street culture saved my life

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

EIKE KÖNIG Past, Present, Future

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

BRADLEY G MUNKOWITZ Why We Do - How We Do

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

SAM BALL Misfits & Madmen. Disrupting the creative process with new and surprising points of view on the world

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

JOAO DANIEL TIKHOMIROFF Adds or Entertainment: where is the borderline?

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

MENTO MUNIZ NETO Creative Writing

Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobry”

4.

W jakim stopniu Pana/Pani oczekiwania wobec Imagination Day zostały zaspokojone?

proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 5 oznacza „w bardzo dużym”

5.

Kogo chciałby Pan/Pani widzieć wśród prelegentów w przyszłej edycji Imagination Day?

6.

Czy jest coś, co należałoby zmienić w sposobie organizacji ID6 lub coś, co Panu/Pani szczególnie przeszkadzało?

 

Dziękujemy
ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY